การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มอบนโยบายแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของข้าราชการ / พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และร [...]

2023-03-16T15:22:23+07:00มีนาคม 16th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 – 2/2566)

[...]

2023-03-16T15:04:23+07:00มีนาคม 16th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [...]

2023-03-21T10:19:07+07:00มีนาคม 16th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565 [...]

2023-03-09T11:38:03+07:00มีนาคม 9th, 2023|