รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2022-04-19T14:28:31+07:00เมษายน 19th, 2022|