การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพ [...]

2021-05-12T03:49:10+07:00มกราคม 13th, 2021|

การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.วัดตูม ประจำเดือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.วัดตูม ประจำเดือน การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและำนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประจำในทุกเดือน เพื่อได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏบัติงานต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละส่วนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลก [...]

2021-05-12T03:56:32+07:00มกราคม 12th, 2021|