ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [...]

2022-04-12T11:50:38+07:00มีนาคม 1st, 2022|

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการแ [...]

2021-05-11T04:37:34+07:00มกราคม 5th, 2021|