สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-04-11T13:52:43+07:00เมษายน 11th, 2022|

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปี พ.ศ. 2564 [...]

2022-04-11T13:50:31+07:00เมษายน 28th, 2021|