ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [...]