แผนดำเนินงานประจำปี

2.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-03-10T15:50:54+07:00ตุลาคม 1st, 2022|

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2023-02-28T16:02:37+07:00สิงหาคม 30th, 2021|