2.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-29T14:49:12+07:00ธันวาคม 30th, 2021|

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2022-04-11T10:22:55+07:00มิถุนายน 30th, 2020|