รายงานต่างๆ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-07-11T16:20:03+07:00พฤษภาคม 17th, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:28:28+07:00พฤษภาคม 9th, 2022|

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 โครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 19,149,600 บาท - รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 19,149,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 โครงการ เบิกจ่ายงบ [...]

2023-05-09T11:41:44+07:00เมษายน 1st, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:49:37+07:00มีนาคม 31st, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:34:17+07:00กุมภาพันธ์ 14th, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง  กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง  กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [...]

2023-06-30T11:49:23+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:45:43+07:00มกราคม 28th, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:37:26+07:00มกราคม 18th, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:31:57+07:00มกราคม 7th, 2022|