รายงานต่างๆ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2023-06-30T11:11:08+07:00พฤษภาคม 31st, 2023|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:44:06+07:00ธันวาคม 27th, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:42:51+07:00พฤศจิกายน 21st, 2022|

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2023-06-30T11:08:15+07:00ตุลาคม 3rd, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [...]

2023-03-10T17:09:35+07:00กันยายน 26th, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-30T09:42:56+07:00สิงหาคม 30th, 2022|

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-06-28T15:39:14+07:00สิงหาคม 15th, 2022|