สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 [...]