ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

[...]

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์”

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ แผ่นพับ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์   [...]

แผ่นพับประชาสมพันธ์ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ แผ่นพับ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [...]

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “รณรงค์การป้องกันการคลอดก่อนกําหนดของทารกแรกเกิด”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่าย [...]

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่าย [...]

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่าย [...]

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว  1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่า [...]

ชุดความรู้ภาวะคลอดก่อนกำหนด

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หลายราย มีความกังวลใจเรื่องภาวะคลอดก่อนกำหนด กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ภาวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ป้องกันได้หรือไม่ มาหาคำตอบกัน การคลอดก่อนกำหนดบางส่วน เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องยุติการตั้งครรภ์ก่อนกำหนด เนื่องจากคุณแม่เกิดอาการแทรกซ้อนบางประการ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ ทารกในคร [...]

ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมติให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากอาคาร ที่พักอาศัย และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกั [...]

ประชาสัมพันธ์ “มาตรฐานตลาด” สำหรับผู้สนใจดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์หนังสือเผยแพร่ "มาตรฐานตลาด" โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำหรับผู้ที่สนใจจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจับจ่ายซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ต่างๆ รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปปรุงสำเร็จ ดาวน [...]