มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการสำหรับปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.วัดตูม [...]

2022-03-17T17:14:11+07:00มกราคม 10th, 2022|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2022-04-26T14:51:04+07:00พฤศจิกายน 1st, 2021|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2022-04-26T13:33:21+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มาตรฐานการให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [...]

2022-03-17T17:16:53+07:00ตุลาคม 2nd, 2019|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

บริการแบบฟอร์มติดต่อราชการ อบต. ออนไลน์

บริการแบบฟอร์มติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ผ่านระบบออนไลน์ แบบคำร้องทั่วไป อบต.วัดตูม ตัวอย่างการกรอก แบบคำร้องทั่วไป อบต.วัดตูม แบบคำร้องขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) อบต.วัดตูม [...]

2021-11-16T16:24:01+07:00กรกฎาคม 4th, 2019|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

การให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์

ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์ 1. สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) 2. จองคิวล่วงหน้าได้ 1 คิว ต่อ 1 คน 3. ให้บริการ 1 คิว ต่อจำนวนคำขอ ไม่เกิน 1 คำขอ 4. การเลื่อนคิว ต้องเลื่อนก่อนวันที่ขอรับบริการอย่างน้อย 1 วัน และสามารถเลื่อนล่วงหน้า [...]

2020-08-04T04:26:37+07:00เมษายน 21st, 2019|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ที่ 740/2561 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [...]

2020-08-12T06:27:19+07:00ตุลาคม 30th, 2018|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ด้วยปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกค [...]

2018-10-25T08:42:49+07:00ตุลาคม 25th, 2018|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [...]

2019-06-18T01:34:07+07:00ตุลาคม 13th, 2017|ข้อมูลการติดต่อราชการ|