ข้อมูลการติดต่อราชการ

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2023-05-01T11:09:43+07:00พฤศจิกายน 4th, 2022|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2565)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25 [...]

มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการสำหรับปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.วัดตูม [...]

2023-03-20T14:41:48+07:00มกราคม 10th, 2022|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2023-03-15T16:24:44+07:00พฤศจิกายน 1st, 2021|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2023-03-15T16:25:36+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มาตรฐานการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ฉบับเพิ่มเติม [...]

2023-05-11T16:12:28+07:00ตุลาคม 2nd, 2019|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

บริการแบบฟอร์มติดต่อราชการ อบต. ออนไลน์

บริการแบบฟอร์มติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ผ่านระบบออนไลน์ แบบคำร้องทั่วไป อบต.วัดตูม ตัวอย่างการกรอก แบบคำร้องทั่วไป อบต.วัดตูม แบบคำร้องขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) อบต.วัดตูม [...]

2021-11-16T16:24:01+07:00กรกฎาคม 4th, 2019|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ด้วยปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกค [...]

2023-06-06T15:41:15+07:00ตุลาคม 25th, 2018|ข้อมูลการติดต่อราชการ|