แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 [...]