About wattum

This author has not yet filled in any details.
So far wattum has created 206 blog entries.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การขยายกำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-06-30T16:04:33+07:00มิถุนายน 30th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคร [...]

2022-06-28T15:20:15+07:00มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 [...]

2022-06-28T15:10:51+07:00มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา ม.5 [...]

2022-06-10T11:43:04+07:00มิถุนายน 9th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4   [...]

2022-06-10T11:12:20+07:00มิถุนายน 9th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:32:14+07:00พฤษภาคม 6th, 2022|Uncategorized, ข่าวเผยแพร่|

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/25 [...]

2022-04-29T16:00:44+07:00เมษายน 29th, 2022|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ.2565 [...]

2022-04-29T14:19:33+07:00เมษายน 29th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:33:48+07:00เมษายน 28th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

กำหนดการมอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอเรียนเชิญท่านผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เชิญรับเงินสวัสดิการเป็นเงินสดได้ บริเวณโดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่ [...]

2022-04-20T09:11:24+07:00เมษายน 20th, 2022|ข่าวเผยแพร่|