wattum

About wattum

This author has not yet filled in any details.
So far wattum has created 80 blog entries.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [...]

2020-12-30T11:32:59+00:00ธันวาคม 30th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [...]

2021-01-13T03:09:19+00:00ธันวาคม 16th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2020-11-12T04:08:21+00:00พฤศจิกายน 9th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-11-03T09:16:45+00:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย [...]

2020-11-03T09:12:19+00:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [...]

2020-10-16T08:41:27+00:00ตุลาคม 14th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [...]

2020-10-07T08:08:10+00:00กันยายน 29th, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   [...]

2020-08-31T09:42:02+00:00สิงหาคม 31st, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.วัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามา [...]

2020-08-04T10:20:25+00:00กรกฎาคม 31st, 2020|ข่าวเผยแพร่|