รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Title
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มกราคม 18, 2024
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พฤศจิกายน 6, 2023
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตุลาคม 25, 2023
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เมษายน 29, 2021
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เมษายน 28, 2022
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สิงหาคม 4, 2022

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแบ่งตามไตรมาส

  Title
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เมษายน 21, 2022
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เมษายน 21, 2022
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เมษายน 28, 2022
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เมษายน 28, 2022
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พฤษภาคม 12, 2021
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พฤษภาคม 12, 2021