องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่สาธารณะโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อรักษาความสะอาดบริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา