องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดช้างใหญ่ พร้อมด้วยโรงเรียนวัดตูม โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดตูม พระอารามหลวง และวัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา