นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม