องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมถวายราชสักการะ “วันกองทัพไทย” เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันกองทัพไทย” วันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์ กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนจึงร่วมจัดงาน “วันยุทธหัตถี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขึ้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขาทอง) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถในการทำสงครามยุทธหัตถีจนได้รับชัยชนะทำให้กรุงศรีอยุธยาหลุดพ้นจากการเป็นเมืองประเทศราชของข้าศึกศัตรูในสมัยนั้น เมื่อวันที่ 18 ที่ผ่านมา