อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม นำจิตอาสากว่า 200 คน ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์วัดตูม เตรียมจัดพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 เมษายนนี้ ที่ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี นำกลุ่มจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในวัด และบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของวัดตูม ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัด และน้ำในพระเศียรพระสุขสัมฤทธิ์ภายในวิหาร ในวันที่ 6 เมษายนนี้ เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ จิตอาสาดังกล่าว รวมถึง ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ทำความสะอาดห้องน้ำ ขัดพื้นลานวัด พร้อมเก็บเศษใบไม้แห้ง เก็บเศษขยะ บริเวณถนนรอบวัด และบริเวณโดยรอบวัด

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ กล่าวว่า ในวันที่ 6 เมษายนนี้ ที่วัดตูม ทุกภาคส่วนจะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพระเศียรของพระสุขสัมฤทธิ์ บรรจุลงในขันน้ำสาคร เตรียมนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วิหารพระมงคลบพิตรในวันที่ 8 และ 9 เมษายน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งรายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพื่อใช้ในการพิธีพลีกรรมตักน้ำ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 108 แห่งที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์