ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม2018-11-02T08:54:57+07:00

ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดย นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมประชุม เป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำ [...]

มกราคม 3rd, 2024|0 Comments

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดช้างใหญ่ และอบต.วัดตูม พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นาย [...]

มกราคม 27th, 2023|0 Comments

ฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวางไข่ภายในหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวางไข่ ภายหลังฝนตกหนักติดต่อกัน ซึ่งอา [...]

กันยายน 21st, 2022|0 Comments

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้ง [...]

เมษายน 29th, 2022|0 Comments

การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสธน พูลสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการระดมความคิ [...]

มีนาคม 30th, 2022|0 Comments

การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวั [...]

กุมภาพันธ์ 22nd, 2022|0 Comments