ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม2018-11-02T08:54:57+07:00

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดช้างใหญ่ และอบต.วัดตูม พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นาย [...]

มกราคม 27th, 2023|0 Comments

ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2566

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

มกราคม 3rd, 2023|0 Comments

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้ง [...]

เมษายน 29th, 2022|0 Comments

การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสธน พูลสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการระดมความคิ [...]

มีนาคม 30th, 2022|0 Comments

การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวั [...]

กุมภาพันธ์ 22nd, 2022|0 Comments

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมวัยตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม มูลนิธิก้าวพิเศษ โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และตัวแทนภาคประชาชน ได้ทำโครงการส่งเสริมแ [...]

กุมภาพันธ์ 10th, 2022|0 Comments