ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป2018-11-02T08:51:59+00:00

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัด [...]

ตุลาคม 2nd, 2017|0 Comments

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำ [...]

ตุลาคม 2nd, 2017|0 Comments

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 [...]

ตุลาคม 2nd, 2017|0 Comments

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล [...]

ตุลาคม 2nd, 2017|0 Comments