แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ รู้ทันยาเสพติด เลือกที่จะ…ไม่…ดีกว่าเสียใจภายหลัง

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด