“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ”

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 
1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตประจำวัน เช่น ไม่ควรยืนนาน ควรดูแลทำความสะอาดร่างกาย หลีกเลี่ยงการขี่มอเตอร์ไซด์และมีเพศสัมพันธุ์ และไม่ควร กลั้นปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอดและทางเดินปัสสาวะ
3. เมื่อมีอาการเตือนของภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด เช่น มีท้องแข็ง ท้องปั้น มีน้ำเดินโดย ที่ไม่เจ็บครรภ์ หรือ มีเลือดออกทางช่องคลอด ให้รีบมารับการรักษาโดยเร็ว

VDO Clip ตอน “อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด”