ข้อมูลด้านสุขภาพ2018-11-02T08:50:02+07:00

คู่มือแนวทางการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

คู่มือแนวทางการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เลือกก่อนใช้...คิดก่อนทิ้ง...ลดขยะ "ขยะ" ให้โลก เพื่อตำบลวัดตูมที่น่าอยู่ของเรา [...]

ตุลาคม 4th, 2021|0 Comments

งดการจุดไฟเผาในที่โล่งทุกประเภท

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือ จากสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่ง เป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ มีผลต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอคว [...]

มีนาคม 4th, 2021|0 Comments

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

กุมภาพันธ์ 3rd, 2021|0 Comments