ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว2018-11-02T08:51:21+07:00

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า…วัดตูม

วัดตูม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่ริมคลองวัดตูม และริมถนนอยุธยา – อ่างทอง (หมายเลข 309) ห่างจากตัวเมืองอยุธยาประมาณ ๖ - ๗ กิโลเมตร วัดนี้ใครจะเป็นผู้สร้างและสร้างตั้งแต่เมื่อไร ไม่ปรากฏในหลักฐาน ทราบกันแต่ว่าเป็นวัดโบราณครั้งเมืองอโยธยา สร้างมาก่อนที่จะตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี และว [...]

ตุลาคม 2nd, 2017|0 Comments