รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Service STAT WATTUM 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ในรูปแบบ e-Service องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

eService Stat Wattum 2566