แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.วัดตูม