แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
Title
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ กุมภาพันธ์ 22, 2024
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 16, 2023
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 15, 2024
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 16, 2023

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  Title
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีนาคม 22, 2024
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มกราคม 25, 2024
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พฤษภาคม 15, 2023
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พฤษภาคม 19, 2023
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พฤษภาคม 12, 2021
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พฤษภาคม 12, 2021
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พฤษภาคม 12, 2021

   นโยบาย No Gift Policy

   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   Title
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กุมภาพันธ์ 23, 2024
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กุมภาพันธ์ 23, 2024
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 16, 2023
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 8, 2023
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 16, 2023
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เมษายน 12, 2022
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มีนาคม 16, 2023
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พฤษภาคม 11, 2021

    แผนป้องกันการทุจริต
    Title
    แผนป้องกันการทุจริต มีนาคม 1, 2024
    แผนป้องกันการทุจริต มีนาคม 8, 2023
    แผนป้องกันการทุจริต มีนาคม 8, 2023
    แผนป้องกันการทุจริต มิถุนายน 1, 2023
    แผนป้องกันการทุจริต มีนาคม 8, 2023
    แผนป้องกันการทุจริต เมษายน 12, 2022
    แผนป้องกันการทุจริต มิถุนายน 7, 2022

     รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
     Title
     รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน มีนาคม 1, 2024
     รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน มีนาคม 8, 2023
     รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เมษายน 12, 2022
     รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เมษายน 12, 2022
     รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เมษายน 29, 2021

      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
      Title
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มีนาคม 8, 2023
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มิถุนายน 7, 2022
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เมษายน 12, 2022
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เมษายน 12, 2022

       การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
       Title
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 15, 2024
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม กุมภาพันธ์ 27, 2024
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม กุมภาพันธ์ 22, 2024
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 16, 2023
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 16, 2023
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 21, 2023
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 16, 2023
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 9, 2023
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 9, 2023
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 8, 2023
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีนาคม 8, 2023

        การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
        Title
        การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีนาคม 14, 2024
        การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีนาคม 20, 2024
        การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีนาคม 21, 2023
        การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เมษายน 19, 2022
        การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เมษายน 19, 2022