ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

(พนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ประเภทวิชาการ)