ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565