ค้นจาก web    ค้นจากgoogle
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
  แผนงานหลักประกันสุขภาพ
  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
  คณะกรรมการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  แผนงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 
 
      องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม   อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำรวจเมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒
 
 ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร

      องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙   อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลวัดตูม   ตั้งอยู่บริเวณถนนสาย อยุธยา – ป่าโมก   ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๗.๘๕๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔,๙๐๘  ไร่

 

 อาณาเขต

ทิศเหนือ

ติดต่อตำบลพุทเลา  อำเภอบางปะหัน

ทิศตะวันออก    

ติดต่อตำบลลุมพลี  และตำบลสวนพริก

ทิศใต้   

ติดต่อตำบลภูเขาทอง  และตำบลลุมพลี

ทิศตะวันตก      

ติดต่อตำบลบ้านใหม่

 

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน(สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)  ดังนี้

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโรงนา

นายสมบัติ  ทวีคูณ

บ้านสายกลาง

นายยุทธณา  มีสมนาค

บ้านวัดตูม

นายอภิชาติ  สีม่วง

บ้านป่า

นายสมพงษ์  ทองนักสิทธิ์

บ้านโคกขาม

นางพยูร  เมฆประพันธ์

 

 อัตรากำลัง
      องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  มีอัตรากำลังทั้งหมด  ดังนี้
      พนักงานส่วนตำบล                      รวมทั้งสิ้น          จำนวน      ๑๑  คน
      ลูกจ้างประจำ                          รวมทั้งสิ้น          จำนวน       ๑  คน
      พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป  รวมทั้งสิ้น          จำนวน      ๑๐  คน
      อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลวัดตูม       รวมทั้งสิ้น          จำนวน      ๙๐  คน

 
 
 
 
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย Dungbhumi