ข่าวเผยแพร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างนั้น บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่ [...]

2019-01-09T07:53:17+00:00 มกราคม 9th, 2019|ข่าวเผยแพร่|

เตือนการระบาดหนอนกระทู้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่การปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดต่อไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม [...]

2019-01-07T07:55:29+00:00 มกราคม 7th, 2019|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างนั้น บัดนี้การรับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พร้อมสถ [...]

2019-01-04T04:55:00+00:00 มกราคม 4th, 2019|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-12-18T08:19:11+00:00 ธันวาคม 18th, 2018|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลด  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ   ดาวน์โหลด ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 Download Saledetail [...]

2018-11-02T09:26:26+00:00 ตุลาคม 26th, 2018|ข่าวเผยแพร่|

จดทะเบียนและชำระภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการค้าน้ำมันและก๊าซ ตัวอย่างเช่น ปั๊มหัวจ่าย น้ำมันหลอดมือหมุน น้ำมันตู้อัตโนมัติ ไปจดทะเบียนและชำระภาษีสถานการค้าน้ำมันหรือก๊าซ และผู้ประกอบกิจการโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เ [...]

2018-06-28T08:12:08+00:00 มิถุนายน 28th, 2018|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

[...]

2018-11-02T08:34:14+00:00 ตุลาคม 2nd, 2017|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 1.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/039/10.PDF [...]

2017-10-02T03:39:12+00:00 ตุลาคม 2nd, 2017|ข่าวเผยแพร่|

ช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยรัฐบาลได้ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนและสาธารณะ โดยประกาศให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่มีอันตรายต่อสาธารณะ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป [...]

2017-10-02T03:38:13+00:00 ตุลาคม 2nd, 2017|ข่าวเผยแพร่|