ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4

ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-05-09T05:48:10+00:00 พฤษภาคม 9th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.135-01 สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1 บ้านโรงนา ตำบลวัดตูม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,022 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหว [...]

2018-05-09T05:41:47+00:00 มีนาคม 14th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-08T07:38:51+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-07T08:49:36+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมถมดินและเทพื้น คสล. รอบหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 (วัดท่าโขลง)

ประกาศโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมถมดินและเทพื้น คสล. รอบหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 (วัดท่าโขลง) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-07T08:53:14+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ. 135-01 สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1 บ้านโรงนา ตำบลวัดตูม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,022 ตารางเมตร   [...]

2018-02-05T09:04:32+00:00 พฤศจิกายน 13th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T15:02:24+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน 14 จุด ภายในตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T15:01:20+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายไหล่ทาง ความยาว 130 เมตร และติดตั้งราวกันตกถนน (การ์ดเรล) ความยาว 132 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T15:00:43+00:00 ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|