ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งระบบ รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2019-07-11T08:56:04+00:00 กรกฎาคม 11th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งรวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งรวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2019-07-11T08:56:20+00:00 กรกฎาคม 11th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา [...]

2019-06-11T08:39:53+00:00 สิงหาคม 29th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4

ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-05-09T05:48:10+00:00 พฤษภาคม 9th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.135-01 สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1 บ้านโรงนา ตำบลวัดตูม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,022 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหว [...]

2018-05-09T05:41:47+00:00 มีนาคม 14th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.135-01 สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1 บ้านโรงนา ตำบลวัดตูม [...]

2019-06-11T08:40:36+00:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-08T07:38:51+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-07T08:49:36+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมถมดินและเทพื้น คสล. รอบหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 (วัดท่าโขลง)

ประกาศโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมถมดินและเทพื้น คสล. รอบหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 (วัดท่าโขลง) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-07T08:53:14+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก โดยการเททับถนนเดิม พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2019-06-11T08:28:47+00:00 มกราคม 22nd, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|