wattum

About wattum

This author has not yet filled in any details.
So far wattum has created 31 blog entries.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา [...]

2019-06-11T08:39:53+00:00 สิงหาคม 29th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มช [...]

2018-11-20T08:42:48+00:00 สิงหาคม 20th, 2018|ภาพกิจกรรม|

จดทะเบียนและชำระภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการค้าน้ำมันและก๊าซ ตัวอย่างเช่น ปั๊มหัวจ่าย น้ำมันหลอดมือหมุน น้ำมันตู้อัตโนมัติ ไปจดทะเบียนและชำระภาษีสถานการค้าน้ำมันหรือก๊าซ และผู้ประกอบกิจการโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เ [...]

2018-06-28T08:12:08+00:00 มิถุนายน 28th, 2018|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4

ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-05-09T05:48:10+00:00 พฤษภาคม 9th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.135-01 สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1 บ้านโรงนา ตำบลวัดตูม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,022 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหว [...]

2018-05-09T05:41:47+00:00 มีนาคม 14th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.135-01 สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1 บ้านโรงนา ตำบลวัดตูม [...]

2019-06-11T08:40:36+00:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุม บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2018-11-20T07:59:17+00:00 กุมภาพันธ์ 15th, 2018|ภาพกิจกรรม|

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-08T07:38:51+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-07T08:49:36+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมถมดินและเทพื้น คสล. รอบหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 (วัดท่าโขลง)

ประกาศโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมถมดินและเทพื้น คสล. รอบหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 (วัดท่าโขลง) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-02-07T08:53:14+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|