แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี 2018-11-13T03:37:28+00:00
Title
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  9 downloads
แผนดำเนินงานประจำปี พฤศจิกายน 13, 2018 Download
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 1 file(s)  17 downloads
แผนดำเนินงานประจำปี พฤศจิกายน 15, 2018 Download
3. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  5 downloads
แผนดำเนินงานประจำปี พฤศจิกายน 15, 2018 Download
4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
 1 file(s)  1 download
แผนดำเนินงานประจำปี พฤศจิกายน 15, 2018 Download
5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)
 1 file(s)  6 downloads
แผนดำเนินงานประจำปี พฤศจิกายน 15, 2018 Download