ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลด  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

 

ดาวน์โหลด ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561

Download Saledetail

Attachments

2018-11-02T09:26:26+00:00 ตุลาคม 26th, 2018|ข่าวเผยแพร่|