ข่าวเผยแพร่

ข่าวเผยแพร่ 2018-11-02T08:53:00+00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างนั้น บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประก [...]

มกราคม 9th, 2019|0 Comments

เตือนการระบาดหนอนกระทู้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่การปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดต่อไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม [...]

มกราคม 7th, 2019|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างนั้น บัดนี้การรับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [...]

มกราคม 4th, 2019|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

ธันวาคม 18th, 2018|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลด  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ   ดาวน์โหลด ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 Download Saledetail [...]

ตุลาคม 26th, 2018|0 Comments

จดทะเบียนและชำระภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการค้าน้ำมันและก๊าซ ตัวอย่างเช่น ปั๊มหัวจ่าย น้ำมันหลอดมือหมุน น้ำมันตู้อัตโนมัติ ไปจดทะเบียนและชำระภาษีสถานการค้าน้ำมันหรือก๊าซ และผู้ประกอบกิจการโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน [...]

มิถุนายน 28th, 2018|0 Comments