ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4

ประกาศโครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Attachments

2018-05-09T05:48:10+00:00 พฤษภาคม 9th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|