ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2017-11-13T09:26:02+00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

กุมภาพันธ์ 27th, 2018|0 Comments