Loading...
หน้าหลัก 2018-10-25T23:38:17+00:00

” มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน “

ประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ต [...]

เตือนการระบาดหนอนกระทู้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่การปล [...]

ดูทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งระบบ รวม [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งรวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งรวมระบบส [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอน [...]

ดูทั้งหมด

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศ [...]

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีตัวแทนหน่วยงา [...]

ดูทั้งหมด