Loading...
หน้าหลัก 2018-02-05T09:05:56+00:00
ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนล [...]

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุ [...]

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัง [...]

ดูทั้งหมด

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. [...]

โครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุ [...]

วิทยากรพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการวิสาหกิจชุมชน

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นวิทยากรพิเศษ ตามหนังสือเรียนเชิญจากทางคณะ [...]

ดูทั้งหมด